Sigorta Yaptırırken 

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Sigorta yaptırırken zaman olmamasından, bilgisizlikten ya da yanlış yönlendirmelerden dolayı yapılan yanlışlardan maalesef ancak hasar anında haberdar olabiliyoruz. Bu durumda da hasarımız sigorta şirketi tarafından ya tazmin edilmiyor ya da eksik tazminat ödemesi ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

İşte bu nedenle sigorta yaptırırken dikkat edilmesi gereken konuları sizler için ele almak istedik…

 

Sigorta yaptırırken mutlaka doğru ve tam bilgi veriniz: Sigorta sözleşmeleri beyana göre düzenlenmektedir. Poliçenizin doğru düzenlenebilmesi için tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde bilgi vermelisiniz. Beyanın gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde sigorta şirketi sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapabileceği gibi sigorta poliçesini de iptal etme hakkına sahiptir.

Poliçenizi mutlaka okuyunuz: Sigorta poliçesi, sigorta ettiren/sigortalı ile sigorta şirketi arasında yapılan bir sözleşme olup, her iki tarafı da bağlayan hükümler içermektedir. Bu nedenle, yükümlülüklerinizi öğrenebilmek için poliçe ve eklerinin mutlaka incelemeniz gerekmektedir.

Sigorta genel şartlarını inceleyiniz: Sigorta genel şartları, söz konusu sigorta ile temin edilen ve sigorta teminatı dışında kalan haller ile sigorta şirketine ve sigorta ettirene düşen görevler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri açıklar.

 

Satın alınan ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve sigorta yaptırmadan önce ya da sonra ileride karşılaşabileceğiniz sorunları en aza indirmek amacıyla genel şartları çok iyi okumalısınız.

 

Sigorta teminatının kapsamını tam olarak öğreniniz: Size sağlanan güvencelerin neler olduğu konusunda bilgi edinmelisiniz.

Sigorta poliçesinde yer alan özel şartları iyice inceleyiniz: Sigorta şirketleri tarafından söz konusu genel şartlara ve varsa eklerine aykırı düşmemek, sigorta ettirenin aleyhine olmamak ve genel şartların kapsamını azaltmayacak şekilde özel şartlar düzenlenmektedir. Dolayısıyla, özel şartlar hakkında bilgi sahibi olmanız ileride karşılaşabileceğiniz sorunları baştan önlemek amacıyla büyük önem taşımaktadır.

Aklınıza takılan her konuyu sigorta sözleşmesini düzenleyen kişilere sorunuz: Poliçe ve eklerinde yer alan tüm hükümler okuduğunuz halde anlamadığınız konuları poliçenizi düzenleyen kişilere sormalı, yeterince bilgi almalısınız.

 

Poliçenizin ücretini mutlaka ödeyiniz: Sigorta teminatı, sigorta ücretinin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksitin ödenmesiyle başlar. Sigorta teminatının başlayabilmesi için sigorta şirketine poliçede belirtilen prim tutarının mutlaka sigorta ettiren tarafından ödenmesi gerekir. Poliçe teslimine rağmen prim ödenmemişse sigortacının sorumluluğu başlamaz. Dolayısıyla, sigorta priminizin zamanında yatırılması ve makbuzunu saklamanız gerekmektedir.

Poliçenizde varsa muafiyet/müşterek sigorta uygulamasını kontrol ediniz: Sigorta şirketi ile sigorta ettiren, tespit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belirli bir yüzdesine kadar olan hasarların ya da hasarın sigortacı tarafından tazmin edilmeyeceğini genel şartlara göre kararlaştırabilir. Sigorta şirketi tarafından hasarın belli bir kısmının sigorta ettirene paylaştırılmasına karşılık sizin ödeyeceğiniz primden de indirim yapmaktadır. Dolayısıyla, hasar anında alacağınız tazminat miktarını etkileyecek muafiyet ve müşterek sigorta uygulamasının avantaj ve dezavantajlarını çok iyi bilmeniz gerekmektedir.

Unutmayın her zaman en iyisi ve en doğrusu sizi korur. Trafik Sigortası, Kasko, İş Yeri Sigortası, Konut Sigortası, Dask Deprem, Sigortaları konusunda uzman ekinimiz ile hizmetinizdeyiz.