Hayat Sigortası

Hayat Sigortası, hayatın getireceği beklenmedik durumlara karşı kendinizin ve sevdiklerinizin yaşam standardını korumanızı sağlayan bir güvencedir.

Hayat Sigortasında, poliçeniz süresince vefat, maluliyet, tehlikeli hastalık veya işsizlik gibi durumlar yaşamanız halinde; size veya belirtmiş olduğunuz lehtar ya da kanuni varislerinize poliçede belirtilen teminat tutarında bir ödeme yapılır.

Hayat Sigortası teminatları nedir?

Hayat sigortaları, öncelikle ana teminat olan vefat teminatını içermektedir. Hayat Sigortalarında vefat teminatı; sigortalının başına istenmeyen bir olay gelmesi sonucu vefat etmesi durumunda devreye girerek sigortalının önceden belirtmiş olduğu lehtar ya da kanuni varislerine sigorta poliçesinde belirtilen teminatları ödenmesidir.

 

Hayat Sigortalarında, ana teminat olan vefatın yanında, aşağıdaki ek teminatları içeren ürün opsiyonları da bulunur.

 • Kazaen vefat teminatı

 • Kaza/hastalık sonucu maluliyet teminatı

 • Kaza sonucu tedavi masrafları teminatı

 • Tehlikeli hastalıklar teminatı

 • Dönüşümlü İşsizlik teminatı

  • Bordrolu çalışanlar için; İstem dışı İşsizlik Teminatı,

  • Profesyonel meslek sahibi herkes için; Geçici İş Göremezlik Teminatı (Kaza veya Hastalık Sonucu),

  • Ev hanımları, öğrenciler vb. için; Gündelik Hastane Tazminatı Teminatı (Kaza veya Hastalık Sonucu)

 

Neden Hayat Sigortası yaptırmalıyım?

 • Herhangi bir sakatlık durumunda hayatınızı aynı şekilde devam ettirmenizi sağlar.

 • Vefat durumunda sevdiklerinize bırakabileceğiniz parasal bir varlık niteliği taşır. Eğitimini devam ettirmekte olan çocuklarınız varsa eğitimlerinin yarım kalmamasını sağlar.

 • Poliçe kapsamına giren bir kaza sonucunda ortaya çıkan yüksek tutarlı tedavi giderlerinizin ödenmesini düşük primlerle sağlar.

 • Beklenmedik bir anda tehlikeli bir hastalığa yakalanılması durumunda kişilere finansal destek sağlar.

 • Ödenen primler yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar gelir vergisi matrahından düşülebilir.

 • Hayat Sigortası poliçesi sahipleri, sağlık ve eğitim alanında ücretsiz hizmet ve indirim imkanına sahip olabilirler. .