• 3 RENK

DASK'ın Amacı Nedir?

Güncelleme tarihi: 26 May 2020

https://www.3renksigorta.com.tr/dask-konut

DASK Sigortasının amaçları şunlardır:

1) Bütün konutları depreme karşı, güvence altına almak,

2) Mali hasarların yükünü reasüre ederek, paylaşmak,

3) Devletin, deprem kaynaklı giderlerini azaltmak ve gelecekte oluşabilecek hasarlar için fon oluşturmak.

4) Ülkemizde sağlıklı yapılaşmaya katkı sağlamak.

5) Toplum genelinde, sigorta bilincinin gelişmesine katkı sağlamak.


Bu amaçlar hem devletin hem de yaşayanların ortak çıkarları ile örtüşmesi bakımından da ayrıca önemlidir.


Ülkemizin jeolojik özellikleri ve iklim karakteristiği nedeniyle doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı bit toprak parçasında bulunmaktadır. Son 60 yıl içerisinde doğal afetlerin yol açtığı yapısal hasar istatistikleri dikkate alındığında, bu tür hasarın % 66'sının deprem nedeniyle meydana geldiği anlaşılmıştır. Bu durum da deprem sigortasının önemi açıkça ortaya çıkmaktadır.

Deprem poliçesi sayesinde devletin bütçe imkanlarıyla ilişkili olmaksızın ve maddi kayıpları telafi eden bir güvencedir.


Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu artık çok net bir şekilde ortada olup her kesim tarafından daha net bilinmektedir. Güncel deprem haritaları incelendiğinde, topraklarımızın %96’sının farklı tehlike derecelerdeki deprem kuşaklarında olduğu görünmektedir. Nüfusun %98’i de bu bölgelerde yaşamaktadır. Deprem Sigortası yaşanacak olası bir deprem sonrası oluşacak hasarların telafisi için yasal bir zorunluluktan öte, yaşamsal bir zorunluluktur.


DASK sigortasında poliçe bedeli binalar için sabit olduğundan, sigorta şirketleri arasında ödenecek prim açısından fark bulunmamaktadır. Deprem sigortası yaptırmak veya vadesi dolmuş deprem poliçesini yenilemek için tarafımıza ulaşarak poliçenizi yaptırabilir detaylı bilgi alabilirsiniz?


78 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör